ERG Makina

M

ERG Makina, yar?m as?rl?k tecrübesiyle yüksek kaliteye sahip, yüksek performansa sahip ve yeni teknolojiye sahip olan endüstriyel temizlik imalat? üretmektedir. ERG Makine, hal? y?kama makinalar?, hal? s?kma makinalar?, hal? toz alma makinalar? ve hal? paketleme makinalar? endüstrisi Türkiye'nin en büyük üreticisidir.
?zmir Adnan Menderes Havaliman?'na 24 kilometre, Alsancak Liman?'na 42 kilometre uzaktan olan firmam?z, ?zmir'in en yeni teknolojisiyle ilgili ve düzenli Organize Sanayi Bölgesi içerisinde. Firma toplamda 8000 metrekare alana monte edilir, bunun 4000 metrekaresi kapal? aland?r. Bu alan içerisinde hal? y?kama makineleri, hal? s?kma makineleri, hal? toz alma makineleri ve hal? paketleme makineleri imalat? imalat?.Fabrikada imal anda anda anda 15 makinenin üretimi yap?lmaktad?r. Firma binalar? hem de masaüstünüzden gelen masal göre s?ralad???m?z hem de stok ihtiyac?m?za göre gerekli olan makine, yedek parça ve aksesuar üretilmektedir.
?zmir Pancar Organize Sanayi'de bulunan fabrikadayla endüstri lideri olan ERG Makina, Türkiye'de 1500'den fazla mü?teriye ve uzun da bir referans bulunmaktad?r. Olan ERG Makina, hal? y?kamac?lar?n?n sorunlar?na ve sorunlar?na h?zl? ve etkili çözümler sunarak sektörde sayg?n bir otel.
Endüstriyel temizlik sektörü, Türkiye'de son yillarda YÜKSEK Bir ivmeyle Bugün Türkiye'de Endüstriyel Temizlik makinalar?Ülkemizde [url = https: //www.haliyikamamakinalari.com] hal? y?kama makinas? [/ url], hal? s?kma makinalar?, hal? toz alma makinalar? ve hal? imalat makineleri gibi ülkelerde üretim tesislerimizin kurulmas?n? istiyor. ERG Makine, ayn? zamanda uluslaras? pazarda da faaliyetlerimizde ve ülkemizi en iyi ?ekilde teslim ettik. Fransa'dan Özbekistan'a, ?sveç'ten Libya'ya, yurtd???nda 40'tan fazla ülkeye ihracat yapt?k, 100'den fazla farkl? firma ile çal???ld?. ISO 9001: ERG Makine'in bütün ürünleri:
ERG Makine, ürünlerinde kaliteden, dayan?kl?l?ktan ve performanstan ödün vermemek ve bütün malzemelerini de bu görü? baz?nda seçmektir. Sektördeki di?er ülkeler ve ERG Makine aras?ndaki en büyük fark budur. Sadece 304 kalite paslanmaz çelikten hal? y?kama imalat? üretilirler. Galvaniz veya epoksi boya ile kapl?, özünde demirden imal edilmi? makinalar?n kullan?m?, hal? y?kamadaki kimyasallar?n yap?labilece?i yerde birkaç y?l ile s?n?rl?d?r. 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmi? üretici ise ömürürlük ürünlerdir. Epoksi boyal? veya s?cak galvanize dald?r?lm??, özünde demir olan malzeme ve 304 kalite paslanmaz çelik aras?nda 8 kat fiyat fark? vard?r. ERG hal? y?kama makinalar?,
ERG Makina, sektörde ince detaylara önem vermek, bugün sayg?n bir yer kazan?ld?. Makinelerinde kullan?lan elektrik malzemeleri Siemens, Mitsubishi ve Schneider gibi ülkelerde sayg?n bir yere sahip, güvenilen ve çokça tercih edilen ürünlerdir. Çin men?eili elektriksiz asla makinelerde kullan?lmadan. Çünkü dü?ük kaliteye sahip olan, elektriksel hal? hal? temizleme makinalar?n?n elektrik ve mekanik sistemlerinde problemlere neden olurlar. Oysa ki makinelerinde kullan?lan elektriksel ba?lant? arand??? zaman mevcut mevcut olup bulunam?yor ve kalitelidir. ERG Makina'd?r.
Makinelerinde daima kaliteyi, teknoloji ve hedefi eksik etmeyen firma, hal? y?kama sistemleri sektöründe Ar-Ge çal??malar?na ve çok ?irketlere ba?l? firmalardan da birisidir. ERG Makina, özgün ve kaliteli tasar?mlar?yla sektördeki tüm sektörlerde ba?ar?l? olarak faaliyetlerine devam ediyor.

MORE MANUFACTURERS AND SUPPLIERS
10556
Consolidated Laundry Machinery

Founded in 1961 as supplier of quality used and rebuilt machinery, CLM has ...

6460
Dexter Laundry Inc

For over a century, Dexter Laundry has been helping people and companies ar...

9317
Energenics Corporation Industrials

Energenics was founded in 1974 in Aurora, Illinois. It pioneered the &ldquo...

12062
Danube Laundry UK

DANUBE’s large range of washer extractors has been designed to reduce...

This site uses cookies to enhance its user experience. Learn more GOT IT !